Nazywam się Jerzy Nikitiuk i jestem Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych (nr upr KGPSP 668/2017)

Zapraszam do współpracy m.in. w zakresie:

  • Ekspertyzy ppoż.,
  • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
  • Ocena zagrożenia wybuchem,
  • Operat przeciwpożarowy,
  • Scenariusz rozwoju pożaru,
  • Uzgodnienia projektu budowlanego,
  • Instalacja fotowoltaiczna (PV) i bezpieczeństwo pożarowe.

Masz inne potrzeby biznesowe?