Dzień dobry, nazywam się Jerzy Nikitiuk i jestem Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych (nr upr. KGPSP 668/2017) posiadającym ponad (30+) trzydzieści lat doświadczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zapraszam do zapoznania się z usługami, które świadczę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.


Doświadczenie

Służbę w straży pożarnej  rozpocząłem w 1986 roku:

  • Szkoła Chorążych Pożarnictwa Poznań,
  • Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Lęborku,
  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku,
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,
  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku,  zakończenie służby 2018 r.

źródło: kanal6.pl

Od 2001 roku byłem biegłym z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W 2003 roku ukończyłem studia podyplomowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku „kontrola działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym”.

W 2012 roku ukończyłem studia podyplomowe na Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku „zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej”.

W trakcie pełnionej służby brałem udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Do najważniejszych należały:

2001 rok dowodziłem jednostkami powiatu wejherowskiego w czasie powodzi na Trakcie Św. Wojciecha w Gdańsku.

źródło: warszawa.naszemiasto.pl

2011 rok kierowałem działaniami ratowniczymi w miejscowości Mosty, w związku z przerwaniem wałów przeciwpowodziowych.

2012 rok kierowałem działaniami ratowniczymi w miejscowości Garczegorze, gdzie wystąpiło śmiertelne zagrożenie spowodowane uszkodzeniem zbiornika ciśnieniowego o objętości 500 l z zawartością chloru.

W 2017 r. kierowałem działaniami ratowniczymi związanymi z usuwaniem skutków nawałnicy, która przeszła w dniach 11/12 sierpnia 2017 roku w województwie Pomorskim.

W 2017 roku otrzymałem stopień starszego brygadiera oraz otrzymałem powołanie do wykonywania  zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

źródło: kanal6.pl

Od czerwca  2018 r. wykonuję  zawód rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr 668/2017.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

(…) Uzyskałem uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Prywatnie jestem mężem, ojcem dwóch synów oraz dziadkiem. 🙂

Zapraszam serdecznie do współpracy!